Μάθημα

Ύλη/παρουσιάσεις μαθήματος

Το μάθημα πραγματοποιείται σε δύο Ενότητες που ολοκληρώνονται στα δύο εξάμηνα ενός ακαδημαϊκού έτους.

Κατά το πρώτο εξάμηνο γίνεται η παρουσίαση της ενότητας "Ψηφιακή Φωτογραφία".
Η ύλη του πρώτου εξαμήνου περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

 1. Εισαγωγή στην ψηφιακή εικόνα
  1. φως και όραση
  2. σχηματισμός της εικόνας – αντίληψη της εικόνας
  3. ψηφιακή αποτύπωση και απεικόνιση εικόνας
 2. Εισαγωγή στην ψηφιακή φωτογραφία
  1. ιστορία της φωτογραφίας
  2. φωτογραφικές μηχανές & φωτογραφικός εξοπλισμός
  3. βασικές αρχές φωτογράφησης
  4. ο αριθμός φ και η χρυσή αναλογία στη φωτογραφία

Κατά το δεύτερο εξάμηνο γίνεται παρουσίαση της ενότητας "Επεξεργασία Ψηφιακής Εικόνας".
Η ύλη του δευτέρου εξαμήνου περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

 1. Γνωριμία με το λογισμικό επεξεργασίας ψηφιακών εικόνων
 2. Απλές εργασίες επεξεργασίας: layers, επιλογή, αντιγραφή, επικόλληση, κείμενο
 3. Επεξεργασία φωτεινότητας, αντίθεσης, χρώματος
 4. Αλλαγή μεγέθους εικόνας ή/και καμβά, διαστάσεις και εκτύπωση
 5. Σύνθετες εργασίες επεξεργασίας Ι: χρωματισμός εικόνας, ρετούς φωτογραφιών
 6. Σύνθετες εργασίες επεξεργασίας ΙΙ: γεωμετρικές μεταβολές και διανυσματικά σχήματα
 7. Εργασία με φίλτρα

 • Ενότητες 1ου κύκλου - Ψηφιακή Φωτογραφία


 • Ενότητες 2ου κύκλου - Επεξεργασία Ψηφιακής Εικόνας