Μάθημα

Ύλη/παρουσιάσεις μαθήματος

Το μάθημα πραγματοποιείται σε δύο Ενότητες.

Η ύλη της πρώτης Ενότητας περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

 1. Εισαγωγή στην ψηφιακή εικόνα
  1. φως και όραση
  2. σχηματισμός της εικόνας – αντίληψη της εικόνας
  3. ψηφιακή αποτύπωση και απεικόνιση εικόνας
 2. Εισαγωγή στην ψηφιακή φωτογραφία
  1. ιστορία της φωτογραφίας
  2. φωτογραφικές μηχανές & φωτογραφικός εξοπλισμός
  3. βασικές αρχές φωτογράφησης
  4. ο αριθμός φ και η χρυσή αναλογία στη φωτογραφία

Η ύλη της δεύτερης Ενότητας περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

 1. Γνωριμία με το λογισμικό επεξεργασίας ψηφιακών εικόνων
 2. Απλές εργασίες επεξεργασίας: layers, επιλογή, αντιγραφή, επικόλληση, κείμενο
 3. Επεξεργασία φωτεινότητας, αντίθεσης, χρώματος
 4. Αλλαγή μεγέθους εικόνας ή/και καμβά, διαστάσεις και εκτύπωση
 5. Σύνθετες εργασίες επεξεργασίας Ι: χρωματισμός εικόνας, ρετούς φωτογραφιών
 6. Σύνθετες εργασίες επεξεργασίας ΙΙ: γεωμετρικές μεταβολές και διανυσματικά σχήματα
 7. Εργασία με φίλτρα

Ψηφιακή Φωτογραφία

bookΗ θεωρητική ύλη του μαθήματος της πρώτης Ενότητας υπό τη μορφή ενός ενοποιημένου αρχείου (έκδοση 2011): Ψηφιακή Φωτογραφία (PDF)

 

 

Αναλυτικά κάθε κεφάλαιο της Ενότητας:

 • Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στην ψηφιακή εικόνα#1 (PDF)
 • Κεφάλαιο 2. Εισαγωγή στην ψηφιακή εικόνα#2 (PDF)
 • Κεφάλαιο 3. Ιστορία της φωτογραφίας, Μηχανές, εξοπλισμός και αρχές φωτογράφισης#1 (γενική εικόνα και το κλείστρο) (PDF)
 • Κεφάλαιο 4. Μηχανές, εξοπλισμός και αρχές φωτογράφισης#2 (ο φακός και το διάφραγμα) (PDF)
 • Κεφάλαιο 5. Μηχανές, εξοπλισμός και αρχές φωτογράφισης#3 (PDF)
 • Κεφάλαιο 6. Ο αριθμός φ και η χρυσή αναλογία στη φωτογραφία (PDF)

Επεξεργασία Ψηφιακής Εικόνας

Μια εισαγωγή στο photoshop και το περιβάλλον εργασίας που παρέχει βρίσκεται εδώ.

retouchingΡετούς φωτογραφίας προσώπου
coloring Χρωματισμός ασπρόμαυρης φωτογραφίας
designing Σύνθεση με κείμενο, πινέλο και εφέ ανάμειξης
flyers Δημιουργία διαφημιστικής αφίσας
healing Διόρθωση ατελειών και “ατελειών”
grunge-art Σύνθεση σκηνής από ανεξάρτητες φωτογραφίες

(*) Στη δημιουργία των οδηγών επεξεργασίας εικόνων έχουν χρησιμοποιηθεί επιλεγμένες εικόνες από το διαδίκτυο. Οι εν λόγω εικόνες έχουν χρησιμοποιηθεί μόνο για ενδεικτικούς εκπαιδευτικούς σκοπούς και τα δικαιώματα ανήκουν στους δημιουργούς τους.