Βιβλιοθήκη

Η βιβλιοθήκη αποτελεί ένα mini wiki με διάφορους όρους που χρησιμοποιούνται ή εμφανίζονται στην ψηφιακή φωτογραφία και στην ψηφιακή εικόνα γενικότερα.
Για αναλυτικότερες πληροφορίες και παραδείγματα ανατρέξτε στο "Μάθημα" και στα "Άρθρα".
Πατείστε πάνω στον όρο για να δείτε τι σημαίνει.

 • Διάφραγμα


 • Κλείστρο


 • Φακός


 • MPixels (MP)


 • DPI


 • SLR


 • TLR


 • DSLR


 • DVI


 • HDMI


 • Full-HD