Έκθεση Φωτογραφίας 2011

Η έκθεση του τμήματος ψηφιακής φωτογραφίας και επεξεργασίας εικόνας του έτους 2010-2011 είχε χαρακτήρα έντονο, στα όρια του grunge art σε μερικές περιπτώσεις, ενώ από την άλλη παρουσίασε pal ονειροπολήσεις.