Αξιολόγηση

Γενικές γνώσεις

 1. Ποιος είναι ο βασικότερος παράγοντας για τη ρύθμιση του βάθους πεδίου κατά τη φωτογράφηση με ένα φακό τύπου zoom;
  Επιλογή μίας απάντησης: 1. Το διάφραγμα, 2. Η ταχύτητα του κλείστρου, 3. Η ρύθμιση της εστιακής απόστασης του φακού
 2. Επιλέξτε τη σωστή ανάπτυξη του όρου DSLR
  Επιλογή μίας απάντησης: 1. Direct Steady Lens Redirection, 2. Direct Single Lens Reflex, 3. Digital Single Lens Reflex, 4. Digital Single Lens Redirect, 5. Digital Steady Lens Reflex
 3. Ταύτισε τις ερωτήσεις με τις απαντήσεις
  1. Η ταχύτητα του κλείστρου ρυθμίζει: Την ποσότητα φωτός που καταφέρνει να προσπέσει στον αισθητήρα της μηχανής, Το βάθος πεδίου της σκηνής που αποτυπώνεται, Το ISO/ευαισθησία της φωτογραφικής μηχανής, Τη φωτεινότητα της σκηνής που αποτυπώνεται, Την απόσταση εστίασης του φακού, Τη σωστή εστίαση του φακού
  2. Το εύρος του διαφράγματος ρυθμίζει: Την ποσότητα φωτός που καταφέρνει να προσπέσει στον αισθητήρα της μηχανής, Το βάθος πεδίου της σκηνής που αποτυπώνεται, Το ISO/ευαισθησία της φωτογραφικής μηχανής, Τη φωτεινότητα της σκηνής που αποτυπώνεται, Την απόσταση εστίασης του φακού, Τη σωστή εστίαση του φακού
 4. Είναι αλήθεια ότι το βάθος πεδίου στη φωτογράφηση καθορίζεται κυρίως από το διάφραγμα;
  Απάντηση: Σωστό/Λάθος
 5. Το μέγεθος του αισθητήρα ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών έχει επίπτωση:
  Επιλέξτε τουλάχιστον μία απάντηση: 1. Στο βάθος πεδίου που αποτυπώνεται, 2. Στο φακό που προσαρμόζεται , 3. Στην ποιότητα της φωτογραφίας που αποτυπώνεται
 6. Σε μια τυπική μηχανή τύπου compact υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής φακού και προσαρμογής φίλτρων.
  Απάντηση: Σωστό/Λάθος

Ψηφιακές εικόνες και DPI

 1. 1. Μια ψηφιακή φωτογραφία ελήφθη από φωτογραφική μηχανή των 12 MPixel, με αναλογία 16:9. Ποιες οι διαστάσεις αυτής σε pixels (προσοχή: ακέραιος αριθμός); Εάν πρόκειται να εκτυπωθεί με ανάλυση 600dpi, πόσο μέγεθος σε mm θα καλύψει στο χαρτί; Μπορούμε να πετύχουμε 1:1 προβολή πλήρους οθόνης σε μία οθόνη 52 ιντσών ανάλυσης 96dpi, αναλογίας εικόνας 16:10;
 2. 2. Πριν από τρεις μήνες αγόρασα μια τηλεόραση 32 ιντσών με δυνατότητα απεικόνισης εικόνας Full-HD. Υπολογίστε την ανάλυση σε dpi που παρέχει η εν λόγω τηλεόραση.