Ανακοινώσεις τρέχουσας περιόδου

Η διδασκαλία του μαθήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 γίνεται στο Λαογραφικό Μουσείο Ξάνθης, κάθε Τετάρτη και ώρα 18:00-20:00. Το μάθημα περιλαμβάνει πρακτική άσκηση υπό τη μορφή ατομικών/ομαδικών εργασιών. Γενικές Ανακοινώσεις Εάν επιθυμείτε να αξιολογήσετε ανώνυμα το μάθημα ακολουθήστε αυτό το σύνδεσμο.

Posted on