Ανακοινώσεις τρέχουσας περιόδου

Posted on
    • Η διδασκαλία του μαθήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 γίνεται στο Λαογραφικό Μουσείο Ξάνθης, κάθε Τετάρτη και ώρα 18:00-20:00.
    • Το μάθημα περιλαμβάνει πρακτική άσκηση υπό τη μορφή ατομικών/ομαδικών εργασιών.

Γενικές Ανακοινώσεις