Ανακοινώσεις τρέχουσας περιόδου

Posted on
  • Η διδασκαλία του μαθήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 γίνεται στο Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης, στο κτίριο Π, κάθε Δευτέρα και ώρα 19:00-21:00.
  • Η πρώτη Ενότητα του μαθήματος με τίτλο “Φωτογραφία και Ψηφιακή Φωτογραφία” ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο του 2012 και από το Φεβρουάριο ξεκινά η δεύτερη Ενότητα με τίτλο “Επεξεργασία Ψηφιακής Εικόνας”.
  • Στη συνέχεια και κατά το μήνα Μάιο πραγματοποιείται πρακτική άσκηση.

Γενικές Ανακοινώσεις